Hoạt động khoa học và công nghệ
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nướcHoạt động khoa học và công nghệ
2Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con ngườiHoạt động khoa học và công nghệ
3Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con ngườiHoạt động khoa học và công nghệ
4Bổ nhiệm giám định viên tư phápHoạt động khoa học và công nghệ
5Miễn nhiệm giám định viên tư phápHoạt động khoa học và công nghệ
6Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộcHoạt động khoa học và công nghệ
7Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nướcHoạt động khoa học và công nghệ
8Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngHoạt động khoa học và công nghệ
9Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt NamHoạt động khoa học và công nghệ
10Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn Giao dịch công nghệ vùngHoạt động khoa học và công nghệ
11Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
12Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt  động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
13Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạoHoạt động khoa học và công nghệ
14Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
15Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
16Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
17Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
18Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
19Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
20Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
21Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứuHoạt động khoa học và công nghệ
22Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứuHoạt động khoa học và công nghệ
23Mua sáng chế, sáng kiếnHoạt động khoa học và công nghệ
24Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
25Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
26Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
27Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
28Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nướcHoạt động khoa học và công nghệ
29Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ).Hoạt động khoa học và công nghệ
30Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ).Hoạt động khoa học và công nghệ
31Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phươngHoạt động khoa học và công nghệ
32Thủ tục xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II)Hoạt động khoa học và công nghệ
33Thủ tục xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)Hoạt động khoa học và công nghệ
34Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tácHoạt động khoa học và công nghệ
35Thủ tục xem xét kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu cho cá nhân giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lậpHoạt động khoa học và công nghệ
36Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
37Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ