Bảo trợ xã hội
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng thángBảo trợ xã hội
2Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhBảo trợ xã hội
3Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhBảo trợ xã hội
4Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiBảo trợ xã hội
5Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiBảo trợ xã hội
6Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộiBảo trợ xã hội
7Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã  hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấpBảo trợ xã hội
8Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyệnBảo trợ xã hội
9Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyệnBảo trợ xã hội
10Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyệnBảo trợ xã hội
11Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyệnBảo trợ xã hội