Hòa giải thương mại
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việcHòa giải thương mại
2Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư phápHòa giải thương mại
3Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mạiHòa giải thương mại
4Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mạiHòa giải thương mại
5Đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mạiHòa giải thương mại
6Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mạiHòa giải thương mại
7Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mạiHòa giải thương mại
8Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamHòa giải thương mại
9Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamHòa giải thương mại
10Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamHòa giải thương mại
11Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamHòa giải thương mại
12Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khácHòa giải thương mại
13Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khácHòa giải thương mại