Văn hóa
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)Văn hóa
2Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”Văn hóa
3Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa
4Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa
5Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”Văn hóa
6Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”Văn hóa
7Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bảnVăn hóa
8Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)Văn hóa
9Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)Văn hóa
10Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)Văn hóa
11Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)Văn hóa
12Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)Văn hóa
13Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)Văn hóa
14Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng nămVăn hóa
15Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóaVăn hóa