Lữ hành
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt NamLữ hành
2Thủ tục công nhận điểm du lịchLữ hành
3Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaLữ hành
4Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaLữ hành
5Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaLữ hành
6Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hànhLữ hành
7Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thểLữ hành
8Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sảnLữ hành
9Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiLữ hành
10Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểmLữ hành
11Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tếLữ hành
12Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiLữ hành
13Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diệnLữ hành
14Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủyLữ hành
15Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiLữ hành
16Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiLữ hành
17Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tếLữ hành
18Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địaLữ hành
19Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địaLữ hành
20Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịchLữ hành