Di sản văn hóa
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc giaDi sản văn hóa
2Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phươngDi sản văn hóa
3Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lậpDi sản văn hóa
4Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lậpDi sản văn hóa
5Cấp giấy phép khai quật khẩn cấpDi sản văn hóa
6Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc giaDi sản văn hóa
7Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tíchDi sản văn hóa
8Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vậtDi sản văn hóa
9Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vậtDi sản văn hóa
10Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vậtDi sản văn hóa
11Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tíchDi sản văn hóa
12Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tíchDi sản văn hóa
13Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tíchDi sản văn hóa
14Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tíchDi sản văn hóa