Quản lý quy hoạch và xây dựng
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc KạnQuản lý quy hoạch và xây dựng
2Cấp giấy phép xây dựng đối với dự án trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” (trừ công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt)Quản lý quy hoạch và xây dựng
3Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình đối với dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” (trừ công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyềnQuản lý quy hoạch và xây dựng
4Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” (trừ công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệQuản lý quy hoạch và xây dựng
5Cấp lại Giấy phép xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” (trừ công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyềnQuản lý quy hoạch và xây dựng