TTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lênTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
2Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổiTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
3Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sựTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
4Khám sức khỏe định kỳTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
5Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổiTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
6Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lênTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
7Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổiTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
8Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xeTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
9Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tôTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
10Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) ngoài công lậpTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
11Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnhTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
12Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhàTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
13Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
14Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồngTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
15Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡngTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
16Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồngTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
17Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lýTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
18Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lýTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
19Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện