Y tế dự phòng
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tếY tế dự phòng
2Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệpY tế dự phòng
3Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệpY tế dự phòng
4Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồngY tế dự phòng
5Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồngY tế dự phòng
6Thủ tục thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDSY tế dự phòng
7Cấp giấy phép vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộY tế dự phòng
8Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp IY tế dự phòng
9Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp IIY tế dự phòng
10Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạnY tế dự phòng
11Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mấtY tế dự phòng
12Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I,II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệmY tế dự phòng
13Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp IIY tế dự phòng
14Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủngY tế dự phòng
15Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủngY tế dự phòng
16Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiệnY tế dự phòng
17Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sựY tế dự phòng
18Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mấtY tế dự phòng
19Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉY tế dự phòng
20Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tếY tế dự phòng
21Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tếY tế dự phòng
22Công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩmY tế dự phòng