Giám định y khoa
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa họcGiám định y khoa
2Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định Y khoa tỉnhGiám định y khoa
3Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiệnGiám định y khoa
4Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiệnGiám định y khoa
5Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiệnGiám định y khoa
6Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh thực hiệnGiám định y khoa
7Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tậtGiám định y khoa
8Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tậtGiám định y khoa
9Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tậtGiám định y khoa
10Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xácGiám định y khoa
11Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xácGiám định y khoa
12Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám địnhGiám định y khoa
13Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám địnhGiám định y khoa
14Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người cóGiám định y khoa
15Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnhGiám định y khoa
16Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Giám định y khoa
17Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệpGiám định y khoa
18Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao độngGiám định y khoa
19Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuấtGiám định y khoa
20Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thaiGiám định y khoa
21Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lầnGiám định y khoa
22Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao độngGiám định y khoa
23Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phátGiám định y khoa
24Khám giám định tổng hợpGiám định y khoa