Lưu thông hàng hóa trong nước
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
2Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
3Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
4Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
6Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
7Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
8Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
9Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
10Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)Lưu thông hàng hóa trong nước
11Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)Lưu thông hàng hóa trong nước
12Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)Lưu thông hàng hóa trong nước
13Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngLưu thông hàng hóa trong nước
14Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngLưu thông hàng hóa trong nước
15Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngLưu thông hàng hóa trong nước
16Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công ThươngLưu thông hàng hóa trong nước
17Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công ThươngLưu thông hàng hóa trong nước
18Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công ThươngLưu thông hàng hóa trong nước
19Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
20Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
21Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóa trong nước
22Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngLưu thông hàng hóa trong nước
23Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngLưu thông hàng hóa trong nước