Điện năng
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện năng
2Cấp lại thẻ an toàn điện Điện năng
3Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Điện năng
4Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phươngĐiện năng
5Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phươngĐiện năng
6Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công ThươngĐiện năng
7Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Điện năng
8Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)Điện năng
9Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phươngĐiện năng
10Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phươngĐiện năng
11Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phươngĐiện năng
12Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03 MW đặt tại dịa phươngĐiện năng
13Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phươngĐiện năng
14Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phươngĐiện năng
15Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phươngĐiện năng
16Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phươngĐiện năng