Thu BHXH, BHYT, BHTN
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Di chuyển nơi tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN từ địa bàn khác đếnThu BHXH, BHYT, BHTN
2Di chuyển nơi tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN đến địa bàn khácThu BHXH, BHYT, BHTN
3Người sử dụng lao động thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữuThu BHXH, BHYT, BHTN
4Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN khi người sử dụng lao động sáp nhậpThu BHXH, BHYT, BHTN
5Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN khi người sử dụng lao động giải thể, phá sảnThu BHXH, BHYT, BHTN
6Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT và BHTN bắt buộc báo tăng lao động chưa có sổ BHXHThu BHXH, BHYT, BHTN
7Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo tăng lao động đã có sổ BHXHThu BHXH, BHYT, BHTN
8Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo tăng lao động sau khi hết thời gian nghỉ chế độ thai sản, ốm đauThu BHXH, BHYT, BHTN
9Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo giảm lao động (thôi việc, chuyển công tác…)Thu BHXH, BHYT, BHTN
10Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo giảm lao động do nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong thángThu BHXH, BHYT, BHTN
11Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo giảm lao động do nghỉ hưởng chế độ hưu trí, 1 lần...Thu BHXH, BHYT, BHTN
12Người sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN lần đầuThu BHXH, BHYT, BHTN