Cấp sổ BHXH - thẻ BHYT
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp sổ cho người tham gia BHXH bắt buộcCấp sổ BHXH - thẻ BHYT
2Cấp sổ cho người tham gia BHXH tự nguyệnCấp sổ BHXH - thẻ BHYT
3Cấp lại sổ do người sử dụng lao động làm mấtCấp sổ BHXH - thẻ BHYT
4Cấp lại sổ BHXH do cơ quan BHXH làm mấtCấp sổ BHXH - thẻ BHYT
5Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH bắt buộc làm mấtCấp sổ BHXH - thẻ BHYT
6Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH tự nguyện làm mấtCấp sổ BHXH - thẻ BHYT
7Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm hỏngCấp sổ BHXH - thẻ BHYT
8Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH bắt buộc làm hỏngCấp sổ BHXH - thẻ BHYT
9Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH tự nguyện làm hỏngCấp sổ BHXH - thẻ BHYT
10Xác nhận thời gian đóng BHXH bắt buộc hàng nămCấp sổ BHXH - thẻ BHYT
11Xác nhận thời gian đóng BHXH tự nguyện hàng nămCấp sổ BHXH - thẻ BHYT
12Xác nhận thời gian đóng BHTN hàng nămCấp sổ BHXH - thẻ BHYT
13Xác nhận thời gian đóng BHXH trước năm 1995Cấp sổ BHXH - thẻ BHYT
14Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do người nước ngoài trả lương quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của ThCấp sổ BHXH - thẻ BHYT