Đường thủy nội địa
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thácĐường thủy nội địa
2Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thácĐường thủy nội địa
3Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địaĐường thủy nội địa
4Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địaĐường thủy nội địa
5Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tảiĐường thủy nội địa
6Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địaĐường thủy nội địa
7Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa)Đường thủy nội địa
8Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật)Đường thủy nội địa
9Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký)Đường thủy nội địa
10Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký)Đường thủy nội địa
11Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác)Đường thủy nội địa
12Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủyĐường thủy nội địa
13Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địaĐường thủy nội địa