Cấp chi cục thuế
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là các tổ hợp, HTX (trừ các đơn vị trực thuộc)Cấp chi cục thuế
2Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của HTX, tổ hợp Cấp chi cục thuế
3Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanhCấp chi cục thuế
4Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp cho cơ quan thuếCấp chi cục thuế
5Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhậpCấp chi cục thuế
6Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam Cấp chi cục thuế
7Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam Cấp chi cục thuế
8Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn Cấp chi cục thuế
9Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế Cấp chi cục thuế
10Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát Cấp chi cục thuế
11Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhânCấp chi cục thuế
12Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)Cấp chi cục thuế
13Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhậpCấp chi cục thuế
14Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được táchCấp chi cục thuế
15Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách.Cấp chi cục thuế
16Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chiaCấp chi cục thuế
17Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chiaCấp chi cục thuế
18Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)Cấp chi cục thuế
19Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp độc lập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)Cấp chi cục thuế
20Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp độc lập thành doanh nghiệp trực thuộc (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)Cấp chi cục thuế
21Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)Cấp chi cục thuế
22Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất.Cấp chi cục thuế
23Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung : Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)Cấp chi cục thuế
24Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông); NNT do Cục thuế quản lý.Cấp chi cục thuế
25Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh tại nơi NNT chuyển đi (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thôngCấp chi cục thuế
26Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh tại nơi NNT chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thôngCấp chi cục thuế
27Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)Cấp chi cục thuế
28Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệpCấp chi cục thuế
29Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộcCấp chi cục thuế
30Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừCấp chi cục thuế
31Khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tưCấp chi cục thuế
32Khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệCấp chi cục thuế
33Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT Cấp chi cục thuế
34Khai thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thuCấp chi cục thuế
35Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnhCấp chi cục thuế
36Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGTCấp chi cục thuế
37Khai thuế TNDN tạm tính theo quýCấp chi cục thuế
38Khai thuế TNDN dành cho tổ chức kinh doanh khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất Cấp chi cục thuế
39Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thuCấp chi cục thuế
40Khai thuế TNDN khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lýCấp chi cục thuế
41Khai quyết toán thuế TNDNCấp chi cục thuế
42Khai thuế Tiêu thụ đặc biệtCấp chi cục thuế
43Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyênCấp chi cục thuế
44Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyênCấp chi cục thuế
45Khai quyết toán thuế tài nguyênCấp chi cục thuế
46Khai thuế môn bài theo nămCấp chi cục thuế
47Khai thuế nhà, đất đối với hộ gia đình, cá nhânCấp chi cục thuế
48Khai thuế nhà, đất đối với tổ chứcCấp chi cục thuế
49Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhânCấp chi cục thuế
50Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chứcCấp chi cục thuế
51Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với khai thuế đất trồng cây lâu năm cho thu hoạch một lầnCấp chi cục thuế
52Khai tiền thuê mặt đất, mặt nướcCấp chi cục thuế
53Khai tiền sử dụng đấtCấp chi cục thuế
54Khai khấu trừ của nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam)Cấp chi cục thuế
55Khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam) Cấp chi cục thuế
56Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhCấp chi cục thuế
57Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sảnCấp chi cục thuế
58Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú)Cấp chi cục thuế
59Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trúCấp chi cục thuế
60Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú)Cấp chi cục thuế
61Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trúCấp chi cục thuế
62Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trúCấp chi cục thuế
63Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lươngCấp chi cục thuế
64Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khaiCấp chi cục thuế
65Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khaiCấp chi cục thuế
66Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanhCấp chi cục thuế
67Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ  tiền lương,  tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanhCấp chi cục thuế
68Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuếCấp chi cục thuế
69Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuếCấp chi cục thuế
70Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sảnCấp chi cục thuế
71Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốnCấp chi cục thuế
72Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoánCấp chi cục thuế
73Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặngCấp chi cục thuế
74Khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoàiCấp chi cục thuế
75Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền côngCấp chi cục thuế
76Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ sốCấp chi cục thuế
77Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ sốCấp chi cục thuế
78Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý bảo hiểmCấp chi cục thuế
79Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý bảo hiểmCấp chi cục thuế
80Khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức ghi tăng vốn gópCấp chi cục thuế
81Khai lệ phí trước bạ nhà, đấtCấp chi cục thuế
82Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thaoCấp chi cục thuế
83Kê khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa có trọng tải dưới 50 tấn hoặc dưới 20 ghế hành khách (trường hợp  thiếu hồ sơ gốc)Cấp chi cục thuế
84Khai phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nướcCấp chi cục thuế
85Khai quyết toán năm phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nướcCấp chi cục thuế
86Khai phí xăng dầuCấp chi cục thuế
87Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sảnCấp chi cục thuế
88Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thácCấp chi cục thuế
89Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)Cấp chi cục thuế
90Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)Cấp chi cục thuế
91Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)Cấp chi cục thuế
92Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)Cấp chi cục thuế
93Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)Cấp chi cục thuế
94Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)Cấp chi cục thuế
95Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)Cấp chi cục thuế
96Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)Cấp chi cục thuế
97Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)Cấp chi cục thuế
98Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)Cấp chi cục thuế
99Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)Cấp chi cục thuế
100Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước, hoàn sau)Cấp chi cục thuế
101Hoàn thuế GTGT đối với đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác..Cấp chi cục thuế
102Miễn thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên do cá nhân được phép khai thác phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày như: gỗ, cành, củi, tre, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ôCấp chi cục thuế
103Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối với các hộ gia đình, cá nhân do Chi cục Thuế quản lCấp chi cục thuế
104Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, nCấp chi cục thuế
105Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất)  đối với các dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; dự án sử dụng đất xây dựng ký túc xá sinh viên Cấp chi cục thuế
106Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất)  đối với các dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; dự án sử dụng đất xây dựng ký túc xá sinh viên Cấp chi cục thuế
107Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lýCấp chi cục thuế
108Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Chi cục thuế quản lýCấp chi cục thuế
109Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Chi cục thuế quản lýCấp chi cục thuế
110Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đối với các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh Cấp chi cục thuế
111Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với Dự án đang sử dụng đất được giao khi chuyển sang thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lýCấp chi cục thuế
112Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với Dự án đang sử dụng đất được giao khi chuyển sang thuê đất đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Chi cục thuế quản lýCấp chi cục thuế
113Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh đối với đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lýCấp chi cục thuế
114Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam Cấp chi cục thuế
115Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) nước trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh đối với Dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng đối vớiCấp chi cục thuế
116Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) nước trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh đối với Dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng đối vớiCấp chi cục thuế
117Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với Các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốCấp chi cục thuế
118Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với Các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốCấp chi cục thuế
119Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh đối với các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp,Cấp chi cục thuế
120Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh đối với các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp,Cấp chi cục thuế
121Giảm tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh đối với hợp tác xã do Chi cục thuế quản lýCấp chi cục thuế
122Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các trường hợp thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối mà bị thiên tai, hoả hoạn đối với hộ gia đình, cá nhân  do Chi Cấp chi cục thuế
123Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các trường hợp thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối mà bị thiên tai, hoả hoạn đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá Cấp chi cục thuế
124Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốCấp chi cục thuế
125Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốCấp chi cục thuế
126Miễn tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nCấp chi cục thuế
127Giảm tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp của đối tượng không thuộc diện được miễn tiền thuê đất theo hướng dẫn tại điểm 4 Mục VII Thông tư số 141/2007/TT-BTC đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lýCấp chi cục thuế
128Giảm tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp của đối tượng không thuộc diện được miễn tiền thuê đất theo hướng dẫn tại điểm 4 Mục VII Thông tư số 141/2007/TT-BTC đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, ngườCấp chi cục thuế
129Giảm tiền thuê đất đến năm 2010 đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp vượt hạn mức theo quy định của pháp luật đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên và hộ sản xuất nông nghiệp khác do Chi cục thuế quản lýCấp chi cục thuế
130Giảm thuế, miễn thuế đất cho các đối tượng nộp thuế có khó khăn về kinh tế do bị thiên tai, tai nạn bất ngờCấp chi cục thuế
131Miễn thuế Tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng vào sản xuất thuỷ điện không đủ điều kiện hoà vào mạng lưới điện quốc gia theo quy định của Luật Điện lực đối với tổ chức, cá nhân do Chi cục thuế quản lýCấp chi cục thuế
132Miễn thuế tài nguyên cho tổ chức, cá nhân do Chi cục thuế quản lý có khai thác tài nguyên gặp thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ, gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai và nộp thuếCấp chi cục thuế
133Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho người nộp thuế do Chi cục thuế quản lý gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ không có khả năng nộp thuế.Cấp chi cục thuế
134Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạnCấp chi cục thuế
135Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạnCấp chi cục thuế
136Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèoCấp chi cục thuế
137Miễn, giảm thuế TNCN đối với hộ khoán tạm nghỉ kinh doanhCấp chi cục thuế
138Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanhCấp chi cục thuế
139Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với hộ kinh doanhCấp chi cục thuế
140Thủ tục mua hoá đơn các lần tiếp theo đối với tổ chức kinh doanhCấp chi cục thuế
141Thủ tục mua hoá đơn các lần tiếp theo đối với hộ kinh doanhCấp chi cục thuế
142Đăng ký lưu hành hoá đơn tự inCấp chi cục thuế
143Thủ tục cấp hoá đơn lẻCấp chi cục thuế
144Báo cáo mất hoá đơnCấp chi cục thuế
145Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơnCấp chi cục thuế
146Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn nămCấp chi cục thuế
147Thủ tục đăng ký lưu hành biên lai phí, lệ phí tự inCấp chi cục thuế
148Nộp thuếCấp chi cục thuế
149Gia hạn nộp thuếCấp chi cục thuế
150Xác nhận nghĩa vụ thuếCấp chi cục thuế
151Gia hạn nộp hồ sơ khai thuếCấp chi cục thuế
152Khai bổ sung hồ sơ khai thuếCấp chi cục thuế
153Khiếu nại về thuếCấp chi cục thuế