Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Sửa đổi, bổ sung điều lệ, thay đổi một số nội dung trong giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
2Gia hạn hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
3Chấp thuận thành lập công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
4Chấp thuận thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
5Chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và nhân dânCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
6Chấp thuận cho ngân hàng thương mại cổ phần được đăng ký niêm yết cổ phiếuCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
7Chấp thuận cho ngân hàng thương mại cổ phần được đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúngCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
8Chấp thuận thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của ngân hàng thương mại cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
9Chấp thuận mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại ở trong nướcCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
10Chấp thuận thay đổi tên, địa điểm của sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp của ngân hàng Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
11Xác nhận đăng ký mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động  phòng giao dịch/quỹ tiết kiệm/ATMCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
12Chấp thuận mở chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàngCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
13Thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
14Thay đổi mức vốn điều lệ của công ty tài chính cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
15Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
16Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước của công ty tài chính cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
17Thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của công ty tài chính cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
18Thay đổi tên của công ty cho thuê tài chính cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
19Thay đổi mức vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
20Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cho thuê tài chính cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
21Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của công ty cho thuê tài chính cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
22Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên kể từ lần chuyển nhượng đầu tiên vượt quá 20% vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
23Thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn trong công ty cho thuê tài chính cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
24Chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của công ty cho thuê tài chính cổ phầnCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
25Chấp thuận cho tổ chức tín dụng cổ phần được thực hiện nghiệp vụ bao thanh toánCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
26Đăng ký mở phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàngCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
27Mở thêm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
28Thay đổi địa điểm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phốCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
29Thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
30Mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động của Phòng giao dich của tổ chức tài chính quy mô nhỏCấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng