Lao động - TBXH
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩLao động - TBXH
2Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năngLao động - TBXH
3Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấpLao động - TBXH
4Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)Lao động - TBXH
5Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sócLao động - TBXH
6Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhânLao động - TBXH
7Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiệnLao động - TBXH
8Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiệnLao động - TBXH
9Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệpLao động - TBXH
10Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyềnLao động - TBXH
11Hỗ trợ người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngLao động - TBXH
12Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngLao động - TBXH
13Cấp chính sách nội trú cho học sinh sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, địa học, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoàiLao động - TBXH
14Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Lao động - TBXH
15Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19Lao động - TBXH
16Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19Lao động - TBXH
17Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19Lao động - TBXH
18Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệpLao động - TBXH
19Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làmdo đại dịch COVID-19Lao động - TBXH