Thương mại - Công nghiệp
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyệnThương mại - Công nghiệp
2Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 2, hạng 3Thương mại - Công nghiệp
3Phê duyệt nội quy chợ hạng 2, hạng 3Thương mại - Công nghiệp
4Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhThương mại - Công nghiệp
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhThương mại - Công nghiệp
6Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhThương mại - Công nghiệp
7Cấp Giấy phép bán lẻ rượuThương mại - Công nghiệp
8Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượuThương mại - Công nghiệp
9Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượuThương mại - Công nghiệp
10Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhThương mại - Công nghiệp
11Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhThương mại - Công nghiệp
12Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhThương mại - Công nghiệp
13Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láThương mại - Công nghiệp
14Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láThương mại - Công nghiệp
15Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láThương mại - Công nghiệp