Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Giải ngân cho vay chương trình tín dụng học sinh, sinh viên qua thẻ ATM
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Giải ngân qua thẻ ATM.

 

Đối tượng áp dụng:

-  Cá nhân.

Hồ sơ cần thiết:

+ Phiếu giải ngân cho vay vào tài khoản thẻ (mẫu 02/CVCK).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. Người vay lưu (01 bộ), NHCSXH nơi cho vay lưu (01 bộ)

Quy trình:

Bước 1: Người vay đến trụ sở NHCSXH cấp huyện nơi cho vay theo thông báo phê duyệt mẫu 04/TD nhận được từ Tổ TK&VV.

Bước 2: Người vay yêu cầu tổ giao dịch lưu động hoặc NHCSXH cấp huyện nơi cho vay đề nghị nhận tiền vay qua thẻ ATM.

Bước 3: Cán bộ được phân công của NHCSXH cấp huyện nơi cho vay hướng dẫn làm thủ tục điền, ký vào chứng từ các yếu tố cần thiết, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, tính chính xác khớp đúng các thông tin của chứng từ khách hàng điền đạt yêu cầu thì tiến hành giải ngân qua thẻ ATM cho khách hàng
Lệ phí:

- Không.

Thời gian:
- Ngay trong ngày khách hàng đề nghị.
Căn cứ pháp lý:

Văn bản số 2525/NHCS-TDSV ngày 07/9/2009 của Tổng giám đốc về việc giải ngân cho vay qua thẻ đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên.

Địa điểm tiếp nhận:

Tại trụ sở NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

Biểu mẫu đính kèm: