Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay không tham gia Tổ Tiết kiệm và vay vốn mức vay từ 30 triệu đồng trở lên
Lĩnh vực:
Kết quả:

- Thông báo phê duyệt cho vay theo mẫu 04/TD).

Đối tượng áp dụng:

- Cá nhân.

Hồ sơ cần thiết:

+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trồng rừng (mẫu số 01/FSDP): 01 liên. (bản chính).

+ Phiếu báo giá hoặc phiếu đặt mua hàng với cây giống (do vườn ươm đã được sở NN&PTNT tỉnh xác nhận đủ cung cấp cây giống cho Dự án): 01 liên (bản chính).

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (bản photo có công chứng) 01 liên.

+ Biên bản nghiệm thu rừng đã trồng: 01 liên (bản chính).

+ Photocopy sổ hộ khẩu, CMND (có công chứng đối với hộ có hộ khẩu đăng ký ở khác xã có đất trồng rừng): 01 liên.

- Số lượng hồ sơ: Như trên.

Quy trình:

- Bước 1: Người vay gặp tổ công tác dự án trồng rừng cấp xã để được hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn và Hồ sơ đề nghị vay vốn gửi trực tiếp tới UBND cấp xã xin xác nhận. Người vay thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.

- Bước 2: Người vay gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đã có xác nhận của UBND cấp xã đến Ban thực hiện Dự án huyện để xác nhận Phương án trồng rừng phù hợp với quy định và thiết kế kỹ thuật trồng rừng của Dự án.

- Bước 3: Sau đó người vay gửi trực tiếp hồ sơ đề nghị vay vốn tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. Nếu hộ vay đề nghị mức vay từ 30 triệu trở lên thì người vay được NHCSXH cấp huyện nơi cho vay hướng dẫn làm thủ tục bảo đảm tiền vay và tiến hành kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ. Nếu đủ điều kiện NHCSXH cấp huyện nơi cho vay lập thông báo phê duyệt cho vay gửi đến người vay.

Lệ phí:

- Không.

Thời gian:
- Không quy định
Căn cứ pháp lý:

- Hiệp định Tín dụng số 3953-VN phát triển giữa Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, ký ngày 04/4/2005;

- Hiệp định vay phụ ký ngày 28/4/2005 giữa NHCSXH và Bộ Tài chính.

- Quyết định số 2786/QĐ-NHCS ngày 07/10/2008 của Tổng giám đốc NHCSXH về Phê duyệt Cẩm nang tín dụng của NHCSXH dùng cho vay hộ trồng rừng trong Dư án Phát triển ngành Lâm nghiệp.

- Cẩm nang tín dụng của NHCSXH dùng cho vay hộ trồng rừng trong Dư án Phát triển ngành Lâm nghiệp.

Địa điểm tiếp nhận:

NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.

Biểu mẫu đính kèm: