Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp phép đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao cấp tỉnh
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy phép tổ chức giải thể thao.

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức.

Hồ sơ cần thiết:

+ Đơn đề nghị của đơn vị quản lý (nêu rõ tôn chỉ mục đich của việc đăng cai tổ chức giải)

+ Các văn bản chuyên môn (dự thảo Điều lệ, kế hoạch tổ chức, danh sách BTC, chương trình thi đấu, các hoạt động khác, trang thiết bị dụng cụ thi đấu, nguồn tài chính tổ chức giảỉ).

+ Tên giải thi đấu, huy chương, cờ hiệu, biểu tượng cuả giải…

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

Quy trình:

+ Bước 1: Đơn vị đăng cai hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp tại Phòng Một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả khi hồ sơ đúng, đủ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn bổ sung. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định trình UBND tỉnh cấp Giấy phép đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao cấp tỉnh.

+ Bước 3: Nhận kết quả tại phòng Một cửa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

* Thời gian thực hiện: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

Mùa hè:

- Buổi sáng: từ 7h00 đến 11h00

- Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00

Mùa đông:

- Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30

- Buổi chiều: từ 13h00 đến 16h30

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Lệ phí:
Thời gian:

Trong thời gian 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải hoàn thành thủ tục cấp phép, nếu chưa cấp phép phải trả lời bằng văn bản.

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Thể dục, thể thao Số: 77/2006/QH11.

+ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TDTT.

Địa điểm tiếp nhận:

Phòng Một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Biểu mẫu đính kèm: