Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp Giấy chứng nhận trọng tài thể thao cấp tỉnh.
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy chứng nhận.

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân hoặc tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trọng tài (không theo mẫu).

+ Các văn bằng chứng chỉ chuyên môn (giấy chứng nhận qua lớp đào tạo Trọng tài của sở VHTTDL hoặc Tổng cục TDTT; các Liên đoàn thể thao quốc gia).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Quy trình:

+ Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp tại Phòng Một cửa Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả khi hồ sơ đúng, đủ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn bổ sung.

+ Bước 3: Nhận kết quả tại phòng Một cửa Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

* Thời gian thực hiện: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

Mùa hè:

- Buổi sáng: từ 7h00 đến 11h00

- Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00

Mùa đông:

- Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30

- Buổi chiều: từ 13h00 đến 16h30

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Lệ phí:
Thời gian:

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

+ Luật thể dục, thể thao Số: 77/2006/QH11.

+ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TDTT.

Địa điểm tiếp nhận:

Phòng Một cửa Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Biểu mẫu đính kèm: