Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy chứng sinh

Đối tượng áp dụng:

Bố mẹ hoặc người thân của trẻ

Hồ sơ cần thiết:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư  theo mẫu quy định tại phụ lục 3 Thông tư số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

+ Bước 1. Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết). Sáng 7h30’ đến 11h30’; Chiều 13h30’ đến 16h30’

+ Bước 2. Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc

+ Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp  hoặc gửi qua đường bưu điện.

Lệ phí:
Thời gian:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc (đối với trường hợp cần phải xác minh).

Căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

+ Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế qui định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

Địa điểm tiếp nhận:

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Biểu mẫu đính kèm: