Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thủ tục đăng ký lưu hành biên lai phí, lệ phí tự in
Lĩnh vực:
Kết quả:

Nhận, ghi Sổ đăng ký lưu hành mẫu biên lai tự in (nếu là đăng ký lần đầu); ghi sổ nếu là đăng ký lần tiếp theo

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Công văn đăng ký lưu hành biên lai tự in, công văn phải ghi rõ  ký hiệu, từ số đến số, số lượng đăng ký lưu hành

Mẫu biên lai tự in (bản photocopy). Mẫu biên lai tự in (bản photocopy).

Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

Quy trình:

Đơn vị được tự in biên lai thu phí, lệ phí, sau khi in xong phải đăng ký lưu hành mẫu biên lai với Chi cục thuế trực tiếp quản lý

Lệ phí:
Thời gian:
Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ
Căn cứ pháp lý:

Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10.

Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002

Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005

Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: