Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thủ tục cấp hoá đơn lẻ
Lĩnh vực:
Kết quả:

Nhận liên 1 và liên 2 hoá đơn mẫu 02GTTT

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức/ Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Đơn đề nghị sử dụng hoá đơn lẻ

Bản tự khai doanh thu.

Hợp đồng và giấy mua bán giữa hai bên

Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

Quy trình:

Hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hoá đơn quyển và các hộ không có đăng ký kinh doanh, các tổ chức không kinh doanh thường xuyên có phát sinh doanh thu hàng hoá dịch vụ nếu có nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ liên hệ vơi Chi cục thuế xin cấp hoá đơn lẻ

Lệ phí:
Thời gian:
ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ
Căn cứ pháp lý:

Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

NĐ 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002

Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002

Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: