Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đăng ký lưu hành hoá đơn tự in
Lĩnh vực:
Kết quả:

Nhận và ghi Sổ đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn tự in (Nếu đăng ký lần đầu) hoặc Ghi Sổ đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn tự in (Nếu đăng ký lần tiếp theo)

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức/Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Mẫu hoá đơn đã được duyệt

Mẫu hoá đơn đã in (bản photocopy)

Công văn đăng ký ghi rõ; ký hiệu, số lượng, từ số ... đến số ... hoá đơn

Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

Quy trình:

Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký mẫu hoá đơn tự in, in xong hoá đơn, đến Chi cục thuế đăng ký lưu hành hoá đơn tự in

Lệ phí:
Thời gian:
Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ
Căn cứ pháp lý:

Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

NĐ 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002

Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002

Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: