Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thủ tục mua hoá đơn các lần tiếp theo đối với hộ kinh doanh
Lĩnh vực:
Kết quả:

Ghi sổ mua hoá đơn (ST 22/HĐ) và nhận hoá đơn

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Đơn xin mua hoá đơn, ghi rõ tên chủ hộ, số chứng minh nhân dân, địa điểm kinh doanh, số lượng hoá đơn cần mua

Sổ mua hoá đơn đã được Chi cục thuế cấp

Giấy uỷ quyền ghi rõ họ tên, số chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền (nếu chủ hộ không tự đi mua)

Chứng minh thư nhân dân của người đến mua hoá đơn (còn trong thời hạn sử dụng)

Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

Quy trình:

Hộ kinh doanh sau khi đăng ký thuế, đã được cấp sổ mua hoá đơn nếu có nhu cầu thì đến Chi cục thuế để mua hoá đơn

Lệ phí:
Thời gian:
Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ
Căn cứ pháp lý:

Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002

Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002

Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: