Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh
Lĩnh vực:
Kết quả:

Sổ mua hoá đơn và hoá đơn mua lần đầu

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức

Hồ sơ cần thiết:

Đơn xin mua hoá đơn - mẫu số 01

Giấy giới thiệu của cơ sở kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của cơ sở kinh doanh

Chứng minh thư nhân dân của người đến mua hoá đơn (còn trong thời hạn sử dụng)

Biên bản xác nhận địa điểm kinh doanh của tổ chức kinh doanh

Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

Quy trình:

Cơ sở kinh doanh là tổ chức sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu thì đến Chi cục thuế để mua hoá đơn

Lệ phí:
Thời gian:
05 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục thuế nhận được bộ hồ sơ hợp lệ
Căn cứ pháp lý:

Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002

Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002

Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế

Biểu mẫu đính kèm: