Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy chứng nhận

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 01/ĐK-TNCN

Bản sao chứng minh thư nhân dân hay hộ chiếu.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Quy trình:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì NNT chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT. NNT nhận lại Thẻ MST cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập

Lệ phí:
Thời gian:
Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Chi cục thuế tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót)
Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

Thông tư 84/2008/TT-BTC ban hành ngày 30/09/2008

Địa điểm tiếp nhận:

Chi cục thuế  nơi NNT nộp hồ sơ

Biểu mẫu đính kèm: