Lĩnh vực Tư pháp
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầuLĩnh vực Tư pháp
2Chi trả tiền bồi thườngLĩnh vực Tư pháp
3Thủ tục trả lại tài sảnLĩnh vực Tư pháp
4Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhLĩnh vực Tư pháp
5Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thườngLĩnh vực Tư pháp
6Đăng ký khai sinh Lĩnh vực Tư pháp
7Đăng ký nhận cha, mẹ, con Lĩnh vực Tư pháp
8Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, conLĩnh vực Tư pháp
9Đăng ký khai sinh lưu độngLĩnh vực Tư pháp
10Đăng ký kết hôn lưu động Lĩnh vực Tư pháp
11Đăng ký khai tử lưu động Lĩnh vực Tư pháp
12Thủ tục đăng ký giám hộ Lĩnh vực Tư pháp
13Đăng ký chấm dứt giám hộ Lĩnh vực Tư pháp
14Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchLĩnh vực Tư pháp
15Đăng ký lại khai sinhLĩnh vực Tư pháp
16Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh vực Tư pháp
17Đăng ký lại kết hônLĩnh vực Tư pháp
18Đăng ký lại khai tử Lĩnh vực Tư pháp
19Cấp bản sao trích lục hộ tịchLĩnh vực Tư pháp
20Liên thông các thủ tục hành chính về: đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Tư pháp
21Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhLĩnh vực Tư pháp
22Thủ tục Trả lại tài sảnLĩnh vực Tư pháp
23Đăng ký khai tử Lĩnh vực Tư pháp
24Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchLĩnh vực Tư pháp
25Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânLĩnh vực Tư pháp
26Liên thông thủ tục hành chính về: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Tư pháp
27Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nướcLĩnh vực Tư pháp
28Đăng ký kết hôn Lĩnh vực Tư pháp
29Công nhận tuyên truyền viên pháp luậtLĩnh vực Tư pháp
30Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luậtLĩnh vực Tư pháp
31Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởLĩnh vực Tư pháp
32Chứng thực di chúcLĩnh vực Tư pháp
33Chứng thực văn bản từ chối nhận di sảnLĩnh vực Tư pháp
34Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởLĩnh vực Tư pháp
35Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởLĩnh vực Tư pháp
36Cấp bản sao từ sổ gốcLĩnh vực Tư pháp
37Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnLĩnh vực Tư pháp
38Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Lĩnh vực Tư pháp
39Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchLĩnh vực Tư pháp
40Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcLĩnh vực Tư pháp
41Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcLĩnh vực Tư pháp
42Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiLĩnh vực Tư pháp
43Công nhận hòa giải viênLĩnh vực Tư pháp
44Công nhận tổ trưởng tổ hòa giảiLĩnh vực Tư pháp
45Thôi làm hòa giải viênLĩnh vực Tư pháp
46Thanh toán thù lao cho hòa giải viênLĩnh vực Tư pháp