Bảo trợ xã hội
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công  lập thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiBảo trợ xã hội
2Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộiBảo trợ xã hội
3Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiBảo trợ xã hội
4Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộiBảo trợ xã hội
5Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã  hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấpBảo trợ xã hội
6Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyệnBảo trợ xã hội
7Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyệnBảo trợ xã hội
8Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyệnBảo trợ xã hội
9Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyệnBảo trợ xã hội