Nông nghiệp và PTNT
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trạiNông nghiệp và PTNT
2Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trạiNông nghiệp và PTNT
3Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trạiNông nghiệp và PTNT
4Bố trí, ổn định dân cư trong huyệnNông nghiệp và PTNT
5Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnhNông nghiệp và PTNT
6Hỗ trợ dự án liên kếtNông nghiệp và PTNT
7Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)Nông nghiệp và PTNT
8Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)Nông nghiệp và PTNT
9Xác nhận bảng kê lâm sảnNông nghiệp và PTNT
10Thẩm định, phê duyệtquy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)Nông nghiệp và PTNT
11Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa thuộc thẩm quyền của UBND huyệnNông nghiệp và PTNT
12Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Nông nghiệp và PTNT
13Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên)Nông nghiệp và PTNT
14Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)Nông nghiệp và PTNT
15Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)Nông nghiệp và PTNT
16Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)Nông nghiệp và PTNT
17Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phươngNông nghiệp và PTNT
18Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sảnNông nghiệp và PTNT
19Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sảnNông nghiệp và PTNT
20Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)Nông nghiệp và PTNT
21Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)Nông nghiệp và PTNT