TTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Kiểm tra để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnhTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
2Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác trong khám bệnh, chữa bệnhTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
3Công nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnhTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
4Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lênTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
5Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổiTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
6Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sựTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
7Khám sức khỏe định kỳTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
8Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổiTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
9Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lênTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
10Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổiTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
11Chuyển tiếp điều trị bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiệnTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
12Thay đổi cơ sở điều trị cho bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiệnTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
13Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thếTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
14Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xeTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
15Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tôTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
16Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) ngoài công lậpTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
17Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnhTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
18Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhàTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
19Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện