Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinhPhát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
2Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
3Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợpPhát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
4Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
5Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
6Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợpPhát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
7Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạngPhát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
8Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạngPhát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
9Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạngPhát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
10Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạngPhát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
11Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạngPhát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
12Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệtPhát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
13Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộngPhát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
14Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
15Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạngPhát thanh truyền hình và Thông tin điện tử