Hoạt động ngoại hối
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la MỹHoạt động ngoại hối
2Xác nhận đăng ký thay đổi vay, trả nợ  nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la MỹHoạt động ngoại hối
3Xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài Hoạt động ngoại hối
4Cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng  nguyên liệu áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu vàng để gia công, tái xuất các sản phẩm vàng cho nước ngoàiHoạt động ngoại hối
5Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu (trừ trường hợp cá nhân là người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài)Hoạt động ngoại hối
6Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân đi định cư ở nước ngoài xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu Hoạt động ngoại hối
7Cấp giấy  phép  cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phépHoạt động ngoại hối
8Cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng VN bằng tiền mặt ra nước ngoàiHoạt động ngoại hối
9Cho phép mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địaHoạt động ngoại hối
10Cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại LàoHoạt động ngoại hối
11Cấp giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệHoạt động ngoại hối
12Cấp giấy phép cho thành lập bàn đổi ngoại tệ của cá nhânHoạt động ngoại hối
13Cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang CampuchiaHoạt động ngoại hối