Quản lý Lao động việc làm
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một nămQuản lý Lao động việc làm
2Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)Quản lý Lao động việc làm
3Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiQuản lý Lao động việc làm
4Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việcQuản lý Lao động việc làm
5Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)Quản lý Lao động việc làm
6Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sởQuản lý Lao động việc làm
7Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngàyQuản lý Lao động việc làm
8Đăng ký hợp đồng cá nhânQuản lý Lao động việc làm
9Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamQuản lý Lao động việc làm
10Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamQuản lý Lao động việc làm
11Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao độngQuản lý Lao động việc làm
12Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoàiQuản lý Lao động việc làm
13Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoàiQuản lý Lao động việc làm
14Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệpQuản lý Lao động việc làm
15Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệpQuản lý Lao động việc làm
16Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệpQuản lý Lao động việc làm
17Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệpQuản lý Lao động việc làm
18Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệpQuản lý Lao động việc làm
19Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệpQuản lý Lao động việc làm
20Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)Quản lý Lao động việc làm
21Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)Quản lý Lao động việc làm
22Giải quyết hỗ trợ học nghềQuản lý Lao động việc làm
23Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làmQuản lý Lao động việc làm
24Thông báo về việc tìm việc làm hằng thángQuản lý Lao động việc làm
25Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao độngQuản lý Lao động việc làm
26Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQuản lý Lao động việc làm
27Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQuản lý Lao động việc làm
28Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQuản lý Lao động việc làm
29Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQuản lý Lao động việc làm
30Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQuản lý Lao động việc làm
31Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQuản lý Lao động việc làm
32Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQuản lý Lao động việc làm
33Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao độngQuản lý Lao động việc làm