Quản lý Lao động việc làm
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)Quản lý Lao động việc làm
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiQuản lý Lao động việc làm
3Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)Quản lý Lao động việc làm
4Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngàyQuản lý Lao động việc làm
5Đăng ký hợp đồng cá nhânQuản lý Lao động việc làm
6Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamQuản lý Lao động việc làm
7Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamQuản lý Lao động việc làm
8Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao độngQuản lý Lao động việc làm
9Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoàiQuản lý Lao động việc làm
10Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoàiQuản lý Lao động việc làm
11Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệpQuản lý Lao động việc làm
12Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệpQuản lý Lao động việc làm
13Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệpQuản lý Lao động việc làm
14Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệpQuản lý Lao động việc làm
15Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệpQuản lý Lao động việc làm
16Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệpQuản lý Lao động việc làm
17Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)Quản lý Lao động việc làm
18Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)Quản lý Lao động việc làm
19Giải quyết hỗ trợ học nghềQuản lý Lao động việc làm
20Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làmQuản lý Lao động việc làm
21Thông báo về việc tìm việc làm hằng thángQuản lý Lao động việc làm
22Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao độngQuản lý Lao động việc làm
23Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQuản lý Lao động việc làm
24Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQuản lý Lao động việc làm
25Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQuản lý Lao động việc làm
26Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQuản lý Lao động việc làm
27Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQuản lý Lao động việc làm
28Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQuản lý Lao động việc làm
29Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQuản lý Lao động việc làm
30Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao độngQuản lý Lao động việc làm
31Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)Quản lý Lao động việc làm
32Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, Ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)Quản lý Lao động việc làm
33Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp Quản lý Lao động việc làm
34Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Quản lý Lao động việc làm