Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
2Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
3Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
4Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chiaThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
5Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã táchThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
6Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhấtThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
7Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhậpThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
8Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
9Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
10Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
11Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
12Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
13Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
14Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
15Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
16Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
17Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã