Giáo dục và đào tạo
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông)Giáo dục và đào tạo
2Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạo
3Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạo
4Giải thể trường trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạo
5Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệpGiáo dục và đào tạo
6Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt độngGiáo dục và đào tạo
7Sáp nhập, chia, tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệpGiáo dục và đào tạo
8Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệpGiáo dục và đào tạo
9Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyênGiáo dục và đào tạo
10Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyênGiáo dục và đào tạo
11Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyênGiáo dục và đào tạo
12Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin họcGiáo dục và đào tạo
13Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin họcGiáo dục và đào tạo
14Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin họcGiáo dục và đào tạo
15Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin họcGiáo dục và đào tạo
16Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyệnGiáo dục và đào tạo
17Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệpGiáo dục và đào tạo
18Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnhGiáo dục và đào tạo
19Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc giaGiáo dục và đào tạo
20Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc giaGiáo dục và đào tạo
21Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc giaGiáo dục và đào tạo
22Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc giaGiáo dục và đào tạo
23Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc giaGiáo dục và đào tạo
24Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạo
25Xin học lại trường khác đối với học sinh trung họcGiáo dục và đào tạo
26Thành lập trường trung học phổ thông chuyênGiáo dục và đào tạo
27Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyênGiáo dục và đào tạo
28Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu họcGiáo dục và đào tạo
29Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường Giáo dục và đào tạo
30Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyênGiáo dục và đào tạo
31Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt NamGiáo dục và đào tạo
32Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du họcGiáo dục và đào tạo
33Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm nonGiáo dục và đào tạo
34Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khănGiáo dục và đào tạo
35Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóaGiáo dục và đào tạo
36Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóaGiáo dục và đào tạo
37Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữGiáo dục và đào tạo
38Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạo
39Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viênGiáo dục và đào tạo
40Xét cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên Giáo dục và đào tạo
41Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhậpGiáo dục và đào tạo
42Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhậpGiáo dục và đào tạo
43Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhậpGiáo dục và đào tạo
44Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoàiGiáo dục và đào tạo
45Xin học lại đối với học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạo
46Chuyển trường đối với học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạo
47Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)Giáo dục và đào tạo
48Cho phép trường PTDTNT hoạt động giáo dụcGiáo dục và đào tạo
49Tuyển sinh vào trường PTDTNTGiáo dục và đào tạo
50Xét cấp học bổng chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trúGiáo dục và đào tạo
51Xét cấp học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ cử tuyểnGiáo dục và đào tạo
52Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở thuộc các trường trực thuộc Sở GD và ĐT (PTDTNT cấp huyện, THPT có cấp THCS)Giáo dục và đào tạo