Giáo dục và đào tạo
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thụcGiáo dục và đào tạo
2Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dụcGiáo dục và đào tạo
3Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lạiGiáo dục và đào tạo
4Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạo
5Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)Giáo dục và đào tạo
6Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thụcGiáo dục và đào tạo
7Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dụcGiáo dục và đào tạo
8Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lạiGiáo dục và đào tạo
9Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyênGiáo dục và đào tạo
10Giải thể trường trung học phổ thông chuyênGiáo dục và đào tạo
11Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trúGiáo dục và đào tạo
12Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dụcGiáo dục và đào tạo
13Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trúGiáo dục và đào tạo
14Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)Giáo dục và đào tạo
15Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyênGiáo dục và đào tạo
16Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lạiGiáo dục và đào tạo
17Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyênGiáo dục và đào tạo
18Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyênGiáo dục và đào tạo
19Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin họcGiáo dục và đào tạo
20Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dụcGiáo dục và đào tạo
21Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lạiGiáo dục và đào tạo
22Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin họcGiáo dục và đào tạo
23Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc)Giáo dục và đào tạo
24Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thụcGiáo dục và đào tạo
25Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dụcGiáo dục và đào tạo
26Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lạiGiáo dục và đào tạo
27Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhậpGiáo dục và đào tạo
28Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhậpGiáo dục và đào tạo
29Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thụcGiáo dục và đào tạo
30Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạmGiáo dục và đào tạo
31Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)Giáo dục và đào tạo
32Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấpGiáo dục và đào tạo
33Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấpGiáo dục và đào tạo
34Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấpGiáo dục và đào tạo
35Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thụcGiáo dục và đào tạo
36Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp)Giáo dục và đào tạo
37Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạo
38Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thụcGiáo dục và đào tạo
39Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnGiáo dục và đào tạo
40Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du họcGiáo dục và đào tạo
41Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du họcGiáo dục và đào tạo
42Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lạiGiáo dục và đào tạo
43Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóaGiáo dục và đào tạo
44Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóaGiáo dục và đào tạo
45Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạo
46Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dụcGiáo dục và đào tạo
47Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dụcGiáo dục và đào tạo
48Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dụcGiáo dục và đào tạo
49Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyênGiáo dục và đào tạo
50Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc giaGiáo dục và đào tạo
51Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc giaGiáo dục và đào tạo
52Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc giaGiáo dục và đào tạo
53Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyênGiáo dục và đào tạo
54Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữGiáo dục và đào tạo
55Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạo
56Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung họcGiáo dục và đào tạo
57Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt NamGiáo dục và đào tạo
58Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dụcGiáo dục và đào tạo
59Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu sốGiáo dục và đào tạo
60Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc KinhGiáo dục và đào tạo
61Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít ngườiGiáo dục và đào tạo
62Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viênGiáo dục và đào tạo
63Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở thuộc các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (PTDT Nội trú câp huyện, THPT có cấp THCS)Giáo dục và đào tạo