Giáo dục và Đào tạo
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thụcGiáo dục và Đào tạo
2Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dụcGiáo dục và Đào tạo
3Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lạiGiáo dục và Đào tạo
4Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sởGiáo dục và Đào tạo
5Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)Giáo dục và Đào tạo
6Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trúGiáo dục và Đào tạo
7Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dụcGiáo dục và Đào tạo
8Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trúGiáo dục và Đào tạo
9Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trúGiáo dục và Đào tạo
10Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thụcGiáo dục và Đào tạo
11Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dụcGiáo dục và Đào tạo
12Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lạiGiáo dục và Đào tạo
13Sáp nhập, chia, tách trường tiểu họcGiáo dục và Đào tạo
14Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)Giáo dục và Đào tạo
15Thành lập trung tâm học tập cộng đồngGiáo dục và Đào tạo
16Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lạiGiáo dục và Đào tạo
17Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sởGiáo dục và Đào tạo
18Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dụcGiáo dục và Đào tạo
19Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thụcGiáo dục và Đào tạo
20Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dụcGiáo dục và Đào tạo
21Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lạiGiáo dục và Đào tạo
22Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻGiáo dục và Đào tạo
23Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)Giáo dục và Đào tạo
24Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sởGiáo dục và Đào tạo
25Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữGiáo dục và Đào tạo
26Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xãGiáo dục và Đào tạo
27Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểuGiáo dục và Đào tạo
28Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lậpGiáo dục và Đào tạo
29Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lậpGiáo dục và Đào tạo
30Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sởGiáo dục và Đào tạo
31Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sởGiáo dục và Đào tạo
32Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sởGiáo dục và Đào tạo
33Chuyển trường đối với học sinh tiểu họcGiáo dục và Đào tạo
34Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khănGiáo dục và Đào tạo
35Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít ngườiGiáo dục và Đào tạo
36Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáoGiáo dục và Đào tạo