Giáo dục và Đào tạo
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Thành lập nhà trường (trường mầm non, trường mẫu giáo), nhà trẻGiáo dục và Đào tạo
2Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻGiáo dục và Đào tạo
3Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻGiáo dục và Đào tạo
4Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻGiáo dục và Đào tạo
5Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu họcGiáo dục và Đào tạo
6Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu họcGiáo dục và Đào tạo
7Sáp nhập, chia tách trường tiểu họcGiáo dục và Đào tạo
8Giải thể trường tiểu họcGiáo dục và Đào tạo
9Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấnGiáo dục và Đào tạo
10Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấnGiáo dục và Đào tạo
11Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu họcGiáo dục và Đào tạo
12Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sởGiáo dục và Đào tạo
13Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sởGiáo dục và Đào tạo
14Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sởGiáo dục và Đào tạo
15Giải thể trường trung học cơ sởGiáo dục và Đào tạo
16Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lậpGiáo dục và Đào tạo
17Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở mầm non công lậpGiáo dục và Đào tạo
18Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sởGiáo dục và Đào tạo
19Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thụcGiáo dục và Đào tạo
20Cho phép hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thụcGiáo dục và Đào tạo
21Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thụcGiáo dục và Đào tạo
22Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thụcGiáo dục và Đào tạo
23Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCSGiáo dục và Đào tạo
24Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCSGiáo dục và Đào tạo
25Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lậpGiáo dục và Đào tạo
26Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dụcGiáo dục và Đào tạo
27Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lậpGiáo dục và Đào tạo
28Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lậpGiáo dục và Đào tạo
29Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữGiáo dục và Đào tạo
30Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểuGiáo dục và Đào tạo
31Chuyển trường đối với học sinh tiểu họcGiáo dục và Đào tạo
32Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xãGiáo dục và Đào tạo
33Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sởGiáo dục và Đào tạo
34Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sởGiáo dục và Đào tạo
35Xét chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Giáo dục và Đào tạo
36Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổiGiáo dục và Đào tạo