Lĩnh vực Lao động - TBXH
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩLĩnh vực Lao động - TBXH
2Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãiLĩnh vực Lao động - TBXH
3Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tậtLĩnh vực Lao động - TBXH
4Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (Trong trường hợp: Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được; Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên; Mất Giấy xác nhận khuyết tật)Lĩnh vực Lao động - TBXH
5Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ởLĩnh vực Lao động - TBXH
6Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai tángLĩnh vực Lao động - TBXH
7Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tếLĩnh vực Lao động - TBXH
8Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đìnhLĩnh vực Lao động - TBXH
9Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồngLĩnh vực Lao động - TBXH
10Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồngLĩnh vực Lao động - TBXH
11Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồngLĩnh vực Lao động - TBXH