STTTên thủ tụcLĩnh vực
Click chọn vào tên đơn vị bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trườngLĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
2Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trườngTài nguyên - Môi trường
3Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trườngTài nguyên - Môi trường
4Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trườngMôi trường
5Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sảnMôi trường
6Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sảnMôi trường
7Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự ánMôi trường
8Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệtMôi trường
9Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trườngMôi trường
10Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trườngMôi trường
11Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự ánMôi trường
12Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mạiMỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
13Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mạiMỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
14Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mạiMỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
15Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mạiMỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
16Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mạiMỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
17Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phươngNông nghiệp và PTNT
18Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúaNông nghiệp và PTNT
19Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xãNông nghiệp và PTNT
20Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xãNông nghiệp và PTNT
21Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới, tiêu tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp,ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)Nông nghiệp và PTNT
22Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầuNông nghiệp và PTNT
23Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên taiNông nghiệp và PTNT
24Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnhNông nghiệp và PTNT
25Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)Nông nghiệp và PTNT
26Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)Nông nghiệp và PTNT
27Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sảnNông nghiệp và PTNT
28Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sảnNông nghiệp và PTNT
29Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phươngNông nghiệp và PTNT
30Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)Nông nghiệp và PTNT