STTTên thủ tụcLĩnh vực
Click chọn vào tên đơn vị bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phốĐường bộ
2Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mấtĐường bộ
3Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùngĐường bộ
4Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùngĐường bộ
5Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạnĐường bộ
6Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầuĐường bộ
7Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiếnThi đua - Khen thưởng
8Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho gia đìnhThi đua - Khen thưởng
9Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuấtThi đua - Khen thưởng
10Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đềThi đua - Khen thưởng
11Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trịThi đua - Khen thưởng
12Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng cho gia đình.Thi đua - Khen thưởng
13Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoạiThi đua - Khen thưởng
14Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất.Thi đua - Khen thưởng
15Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đềThi đua - Khen thưởng
16Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”Thi đua - Khen thưởng
17Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”Thi đua - Khen thưởng
18Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”Thi đua - Khen thưởng
19Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trịThi đua - Khen thưởng
20Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hộiQuản lý công sản
21Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đối ngoạiThi đua - Khen thưởng
22Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho gia đình Thi đua - Khen thưởng
23Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng
24Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đềThi đua - Khen thưởng
25Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đềThi đua - Khen thưởng
26Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắcThi đua - Khen thưởng
27Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Thi đua - Khen thưởng
28Tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thi đua - Khen thưởng
29Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhThi đua - Khen thưởng
30Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ