STTTên thủ tụcLĩnh vực
Click chọn vào tên đơn vị bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối có kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc chứa tiền chấtDược - Mỹ phẩm
2Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốcDược - Mỹ phẩm
3Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong Dược - Mỹ phẩm
4Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, có chứa tiền chất không vì mục đích thương mạiDược - Mỹ phẩm
5Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mạiDược - Mỹ phẩm
6Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốDược - Mỹ phẩm
7Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất;Dược - Mỹ phẩm
8Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốcDược - Mỹ phẩm
9Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYTDược - Mỹ phẩm
10Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dượcDược - Mỹ phẩm
11Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt bán lẻ thuốc đối với cơ sở có kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chấtDược - Mỹ phẩm
12Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốcDược - Mỹ phẩm
13Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc,Dược - Mỹ phẩm
14Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất, thuốc phóng xạDược - Mỹ phẩm
15Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốcDược - Mỹ phẩm
16Thông báo tổ chức lễ hộiLễ hội
17Thông báo tổ chức lễ hộiLễ hội
18Đăng ký tổ chức lễ hộiLễ hội
19Thông báo tổ chức lễ hộiLễ hội
20Đăng ký tổ chức lễ hộiLễ hội
21Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
22Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
23Yêu cầu trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
24 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
25Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopyXuất bản
26Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopyXuất bản
27Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màuXuất bản, in, phát hành
28Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màuXuất bản, in, phát hành
29Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở inXuất bản, in, phát hành
30Đăng ký hoạt động cơ sở inXuất bản, in, phát hành