STTTên thủ tụcLĩnh vực
Click chọn vào tên đơn vị bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuấtĐấu thầu
2Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tếY tế dự phòng
3Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Lao động - TBXH
4Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốDân tộc
5Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốDân tộc
6Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đấtĐất đai
7Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; Công trình tôn giáo; Công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; Công trình quảng cáo độc lập có quy mô diện tích một mặt từ 40m2 trở lên; Công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàiHoạt động xây dựng
8Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, cấp II theo phân cấp công trình; Công trình tôn giáo; Công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; Công trình quảng cáo độc lập có quy mô diện tích một mặt từ 40m2 trở lên; Công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàiHoạt động xây dựng
9Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình nằm trên các tuyến, trục đường chính trong đô thị và nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 08 tầng trở lên (mặt cắt ngang đường ≥ 30m); công trình theo tuyến trong và ngoài đô thị; Công trình quảng cáo có quy mô diện tích một mặt trên 20m2 trở lên, kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; Công trình cấp III có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng (trừ nhà ở riêng lẻ); Công trình nằm trong khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng được xếp hạng và các công trình khác được UBND tỉnh ủy quyền (trừ nhà ở riêng lẻ); Màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20m2 trở lênHoạt động xây dựng
10Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời cồng trình) đối với công trình không theo tuyến nằm trên các tuyến, trục đường chính trong đô thị và nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 08 tầng trở lên (mặt cắt ngang đường ≥ 30m); Công trình theo tuyến trong và ngoài đô thị; Công trình quảng cáo có quy mô diện tích một mặt trên 20m2 trở lên, kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; Công trình cấp III có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng (trừ nhà ở riêng lẻ); Công trình nằm trong khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng được xếp hạng và các công trình khác được UBND tỉnh ủy quyền (trừ nhà ở riêng lẻ); Màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20m2 trở lênHoạt động xây dựng
11Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chứcViên chức
12Xét tuyển đặc cách viên chứcViên chức
13Xét tuyển viên chứcViên chức
14Thi tuyển viên chứcViên chức
15Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lênCông chức
16Thi nâng ngạch công chứcCông chức
17Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chứcCông chức
18Xét tuyển công chứcCông chức
19Thi tuyển công chứcCông chức
20Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong nămLĩnh vực Lao động - TBXH
21Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong nămLĩnh vực Lao động - TBXH
22Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tếLĩnh vực Lao động - TBXH
23Cấp chính sách nội trú cho học sinh sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, địa học, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoàiLao động - TBXH
24Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngLao động - TBXH
25Hỗ trợ người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngLao động - TBXH
26Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoàiQuản lý Lao động việc làm
27Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lậpQuản lý Lao động việc làm
28Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết địnhQuản lý Lao động việc làm
29Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hộiTổ chức cán bộ
30Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhânNgười có công