STTTên thủ tụcLĩnh vực
Click chọn vào tên đơn vị bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)Lưu thông hàng hóa trong nước
2Thủ tục Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thácĐường bộ
3Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xãThành lập và hoạt động của hợp tác xã
4Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
5Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãThành lập và hoạt động của hợp tác xã
6Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãThành lập và hoạt động của hợp tác xã
7Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xãThành lập và hoạt động của hợp tác xã
8Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xãThành lập và hoạt động của hợp tác xã
9Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãThành lập và hoạt động của hợp tác xã
10Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
11Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
12Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
13Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhậpThành lập và hoạt động của hợp tác xã
14Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhấtThành lập và hoạt động của hợp tác xã
15Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
16Đăng ký khi hợp tác xã táchThành lập và hoạt động của hợp tác xã
17Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
18Đăng ký khi hợp tác xã chiaThành lập và hoạt động của hợp tác xã
19Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xãThành lập và hoạt động của hợp tác xã
20Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãThành lập và hoạt động của hợp tác xã
21Đăng ký hợp tác xã.Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
22Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhThành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
23Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhThành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
24Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầuĐấu thầu
25Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanhThành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
26Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầuĐấu thầu
27Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhThành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
28Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
29Xác nhận chuyên giaĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
30Thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ ABTC (Thẻ đi lại của doanh nhân APEC) đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.Đầu tư nước ngoài