STTTên thủ tụcLĩnh vực
Click chọn vào tên đơn vị bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc láLưu thông hàng hóa trong nước
2Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpHóa chất
3Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpHóa chất
4Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpHóa chất
5Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpHóa chất
6Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpHóa chất
7Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpHóa chất
8Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đườngXây dựng
9Cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đườngXây dựng
10Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáoĐất đai
11Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004Đất đai
12Thẩm định, phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc KạnCông nghệ thông tin
13Thẩm định thiết kế sơ bộ dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc KạnCông nghệ thông tin
14Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhLưu thông hàng hóa trong nước
15Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhLưu thông hàng hóa trong nước
16Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhLưu thông hàng hóa trong nước
17Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượuLưu thông hàng hóa trong nước
18Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượuLưu thông hàng hóa trong nước
19Cấp Giấy phép bán lẻ rượuLưu thông hàng hóa trong nước
20Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhLưu thông hàng hóa trong nước
21Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhLưu thông hàng hóa trong nước
22Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhLưu thông hàng hóa trong nước
23Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngLưu thông hàng hóa trong nước
24Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngLưu thông hàng hóa trong nước
25Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngLưu thông hàng hóa trong nước
26Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)Lưu thông hàng hóa trong nước
27Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)Lưu thông hàng hóa trong nước
28Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luậtPhổ biến, giáo dục pháp luật
29Công nhận tuyên truyền viên pháp luậtPhổ biến, giáo dục pháp luật
30Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyệnPhổ biến, giáo dục pháp luật