STTTên thủ tụcLĩnh vực
Chọn lĩnh vực bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký)Đường thủy nội địa
2Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật)Đường thủy nội địa
3Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa)Đường thủy nội địa
4Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địaĐường thủy nội địa
5Chấp thuận vận tải hành khách ngang sôngĐường thủy nội địa
6Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận Đường thủy nội địa
7Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địaĐường thủy nội địa
8Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địaĐường thủy nội địa
9Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thácĐường thủy nội địa
10Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thácĐường thủy nội địa
11Đổi giấy phép lái xe trực tuyếnĐường bộ
12Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt NamĐường bộ
13Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấpĐường bộ
14Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấpĐường bộ
15Đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấpĐường bộ
16Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấpĐường bộ
17Cấp lại giấy phép lái xeĐường bộ
18Cấp mới giấy phép lái xeĐường bộ
19Cấp lại giấy phép xe tập láiĐường bộ
20Cấp giấy phép xe tập láiĐường bộ
21Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xeĐường bộ
22Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xeĐường bộ
23Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3Đường bộ
24Cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3Đường bộ
25Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4Đường bộ
26Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4Đường bộ
27Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tôĐường bộ
28Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tôĐường bộ
29Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tôĐường bộ
30Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng Đường bộ