STTTên thủ tụcLĩnh vực
Click chọn vào tên đơn vị bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mạiLâm nghiệp
2Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới)Lâm nghiệp
3Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thườngLâm nghiệp
4Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là hộ gia đình (đối với các loại lâm sản có trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lạiLâm nghiệp
5Phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là hộ gia đìnhLâm nghiệp
6Đăng ký khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ cành nhánh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lạiLâm nghiệp
7Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên)Lâm nghiệp
8Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của chủ rừng là hộ gia đìnhLâm nghiệp
9Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là hộ gia đìnhLâm nghiệp
10Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là hộ gia đìnhLâm nghiệp
11Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đìnhLâm nghiệp
12Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnhThú y
13Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnhThú y
14Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cưNông nghiệp và PTNT
15Tiếp nhận bản công bố hợp quyNông nghiệp và PTNT
16Phê duyệt Dự án hoặc phương án cánh đồng lớnNông nghiệp và PTNT
17Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớnNông nghiệp và PTNT
18Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnhNông nghiệp và PTNT
19Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mớiNông thôn mới
20Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mớiNông thôn mới
21Xác nhận đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mớiNông thôn mới
22Công nhận làng nghề truyền thốngChế biến nông lâm sản
23Công nhận nghề truyền thốngChế biến nông lâm sản
24Công nhận làng nghềChế biến nông lâm sản
25Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứngQuản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
26Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
27Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sảnQuản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
28Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩmQuản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
29Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩmQuản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
30Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầuQuản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản