STTTên thủ tụcLĩnh vực
Click chọn vào tên đơn vị bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấuĐăng ký, quản lý con dấu
2Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấuĐăng ký, quản lý con dấu
3Đăng ký thêm con dấuĐăng ký, quản lý con dấu
4Đăng ký lại mẫu con dấuĐăng ký, quản lý con dấu
5Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xiĐăng ký, quản lý con dấu
6Đăng ký mẫu con dấu mớiĐăng ký, quản lý con dấu
7Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện
8Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện
9Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện
10Cấp lại chứng minh nhân dânCấp chứng minh nhân dân
11Cấp đổi chứng minh nhân dânCấp chứng minh nhân dân
12Cấp mới chứng minh nhân dânCấp chứng minh nhân dân
13Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
14Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
15Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
16Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
17Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
18Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để, triển lãm trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa nghệ thuậtQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
19Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để, triển lãm trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa nghệ thuậtQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
20Cấp giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để, triển lãm trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa nghệ thuậtQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
21Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
22Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
23Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
24Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
25Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
26Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
27Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
28Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
29Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợQuản lý vũ khí, vật liệu nổ
30Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổQuản lý vũ khí, vật liệu nổ