STTTên thủ tụcLĩnh vực
Click chọn vào tên đơn vị bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt NamĐường bộ
2Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấpĐường bộ
3Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấpĐường bộ
4Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấpĐường bộ
5Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấpĐường bộ
6Cấp lại Giấy phép lái xeĐường bộ
7Cấp mới Giấy phép lái xeĐường bộ
8Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngHoạt động khoa học và công nghệ
9Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nướcHoạt động khoa học và công nghệ
10Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộcHoạt động khoa học và công nghệ
11Miễn nhiệm giám định viên tư phápHoạt động khoa học và công nghệ
12Bổ nhiệm giám định viên tư phápHoạt động khoa học và công nghệ
13Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
14Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
15Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
16Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)Hoạt động khoa học và công nghệ
17Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)Hoạt động khoa học và công nghệ
18Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nátHoạt động khoa học và công nghệ
19Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mấtHoạt động khoa học và công nghệ
20Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánhHoạt động khoa học và công nghệ
21Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánhHoạt động khoa học và công nghệ
22Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
23Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
24Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
25Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
26Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nátHoạt động khoa học và công nghệ
27Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mấtHoạt động khoa học và công nghệ
28Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
29Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
30Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ