STTTên thủ tụcLĩnh vực
Click chọn vào tên đơn vị bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Đăng ký giao dịch bảo đảm
2Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Đăng ký giao dịch bảo đảm
3Xóa đăng ký thế chấp Đăng ký giao dịch bảo đảm
4Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Đăng ký giao dịch bảo đảm
5Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Đăng ký giao dịch bảo đảm
6Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Đăng ký giao dịch bảo đảm
7Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ởĐăng ký giao dịch bảo đảm
8Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Đăng ký giao dịch bảo đảm
9Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Đăng ký giao dịch bảo đảm
10Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Đăng ký giao dịch bảo đảm
11Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
12Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhàTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
13Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnhTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
14Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) ngoài công lậpTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
15Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tôTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
16Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xeTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
17Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thếTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
18Thay đổi cơ sở điều trị cho bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiệnTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
19Chuyển tiếp điều trị bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiệnTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
20Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổiTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
21Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lênTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
22Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổiTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
23Khám sức khỏe định kỳTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
24Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sựTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
25Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tếTổ chức - Cán bộ
26Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tếTổ chức - Cán bộ
27Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnhTài chính y tế
28Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổiTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện
29Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủngY tế dự phòng
30Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lênTTHC thuộc thẩm quyền của các Cơ sở được công nhận đủ điều kiện