STTTên thủ tụcLĩnh vực
Click chọn vào tên đơn vị bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhLưu thông hàng hóa trong nước
2Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhLưu thông hàng hóa trong nước
3Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhLưu thông hàng hóa trong nước
4Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượuLưu thông hàng hóa trong nước
5Cấp sửa đổi, bổ sung  Giấy phép bán lẻ rượuLưu thông hàng hóa trong nước
6Cấp Giấy phép bán lẻ rượuLưu thông hàng hóa trong nước
7Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhLưu thông hàng hóa trong nước
8Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhLưu thông hàng hóa trong nước
9Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhLưu thông hàng hóa trong nước
10Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngLưu thông hàng hóa trong nước
11Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngLưu thông hàng hóa trong nước
12Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngLưu thông hàng hóa trong nước
13Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)Lưu thông hàng hóa trong nước
14Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)Lưu thông hàng hóa trong nước
15Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luậtPhổ biến, giáo dục pháp luật
16Công nhận tuyên truyền viên pháp luậtPhổ biến, giáo dục pháp luật
17Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyệnPhổ biến, giáo dục pháp luật
18Công nhận báo cáo viên pháp luật huyệnPhổ biến, giáo dục pháp luật
19Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnhPhổ biến, giáo dục pháp luật
20Công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnhPhổ biến, giáo dục pháp luật
21Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtĐăng ký giao dịch bảo đảm
22Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ởĐăng ký giao dịch bảo đảm
23Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtĐăng ký giao dịch bảo đảm
24Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng kýĐăng ký giao dịch bảo đảm
25Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng kýĐăng ký giao dịch bảo đảm
26Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữuĐăng ký giao dịch bảo đảm
27Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Đăng ký giao dịch bảo đảm
28Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương laiĐăng ký giao dịch bảo đảm
29Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)Đăng ký giao dịch bảo đảm
30Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giáĐấu giá tài sản