STTTên thủ tụcLĩnh vực
Click chọn vào tên đơn vị bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hộiQuản lý công sản
2Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đối ngoạiThi đua - Khen thưởng
3Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho gia đình Thi đua - Khen thưởng
4Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng
5Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đềThi đua - Khen thưởng
6Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đềThi đua - Khen thưởng
7Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắcThi đua - Khen thưởng
8Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Thi đua - Khen thưởng
9Tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thi đua - Khen thưởng
10Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhThi đua - Khen thưởng
11Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
12Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
13Thủ tục xem xét kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu cho cá nhân giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lậpHoạt động khoa học và công nghệ
14Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tácHoạt động khoa học và công nghệ
15Thủ tục xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)Hoạt động khoa học và công nghệ
16Thủ tục xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II)Hoạt động khoa học và công nghệ
17Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phươngHoạt động khoa học và công nghệ
18Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận  cháu làm con nuôiNuôi con nuôi
19Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡngNuôi con nuôi
20Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồ
21Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng IIĐo đạc và Bản đồ
22Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồ
23Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
24Giải thể tự nguyện hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư
25Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)Kế hoạch - Đầu tư
26Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xãKế hoạch - Đầu tư
27Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
28Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
29Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
30Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã