STTTên thủ tụcLĩnh vực
Click chọn vào tên đơn vị bên trái để xem danh sách thủ tục!
30 thủ tục mới cập nhật
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiệnAn toàn thực phẩm
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiệnAn toàn thực phẩm
3Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng nămĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
4Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứngĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
5Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lạiĐầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
6Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quảnHỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
7Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phươngĐiện năng
8Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phươngĐiện năng
9Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phươngĐiện năng
10Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phươngĐiện năng
11Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03 MW đặt tại dịa phươngĐiện năng
12Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phươngĐiện năng
13Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phươngĐiện năng
14Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phươngĐiện năng
15Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấpHoạt động xây dựng
16Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)Hoạt động xây dựng
17Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a NĐ số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, Hoạt động xây dựng
18Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, IIIHoạt động xây dựng
19Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, IIIHoạt động xây dựng
20Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, IIIHoạt động xây dựng
21Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoàiHoạt động xây dựng
22Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)Hoạt động xây dựng
23Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng IIIHoạt động xây dựng
24Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng IIIHoạt động xây dựng
25Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hộiThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
26Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
27Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
28Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngThành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
29Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệpThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
30Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuếThành lập và hoạt động của doanh nghiệp