Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

Đối tượng áp dụng:

Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, tổ chức khác được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) và chức danh nhà nước.

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

- Người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đến cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hồ sơ gồm:Văn bản đề nghị đổi lại chứng nhận đăng ký mẫu dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại tại trụ sở tiếp công dân Đội 3, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Kạn.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả và trao cho tổ chức, cá nhận đến đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ .

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu: Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho tổ chức đến nhận kết quả.

Cách thức thực hiện:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có liên quan đến việc quản lý và sử dụng con dấu: Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

Lệ phí:
Thời gian:

* Tiếp nhận hồ sơ vào Thứ 3, Thứ 5 hàng tuần.

* Trả kết quả vào Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần

Hẹn trả kết quả sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Địa điểm tiếp nhận:

Đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, CCHT, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu (Đội 3) - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm:
Không có