Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
Lĩnh vực:
Kết quả:

Xác nhận vào Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện thỏa thuận, ký Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích với Bên cung cấp.

Hồ sơ cần thiết:

- Thành phần hồ sơ:

+ Bản sao văn bản xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp;

+ Hợp đồng đã ký giữa các bên liên quan;

+ Xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

- Số lượng hồ sơ: Không quy định.

Quy trình:

- Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện thỏa thuận, ký Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích với Bên cung cấp, nộp hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét xác nhận hợp đồng.

+ Bước 2: Kiểm tra xem xét xác nhận Hợp đồng

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn gen ngoài tự nhiên hoặc nơi đăng ký trụ sở của Bên cung cấp có trách nhiệm xác nhận Hợp đồng do tổ chức, cá nhân đề nghị.

- Cách thức thực hiện: Không quy định.

Lệ phí:

Không thu phí.

Thời gian:

Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội;

+ Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Địa điểm tiếp nhận:

Ủy ban nhân dân cấp xã

Biểu mẫu đính kèm: