Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
Lĩnh vực:
Kết quả:

Cho phép học sinh học lại.

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân 

Hồ sơ cần thiết:

Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn  xin  học lại học sinh ký.

b) Học bạ của lớp hoặc cấp học đó học (bản chính).

c) Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).

d) Bản sao giấy khai sinh.

đ) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện

a) Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

b) Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

c) Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính

Lệ phí:
Thời gian:

Trong ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ.

Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Địa điểm tiếp nhận:

* Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

* Trường hợp xin học lại trường khác:

+ Trường hợp cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ;

+ Trường hợp từ tỉnh, thành phố khác: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 4 phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn

+ Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 4 phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm:
Không có