Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy tiếp nhận học sinh của Hiệu trưởng nơi đến (đối với chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố).

Giấy giới thiệu của Sở giáo dục và đào tạo (đối với chuyển trường từ tỉnh, thành phố khác và học sinh trường PTDTNT Bắc Kạn).

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ:

a) Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

b) Học bạ (bản chính).

c) Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).

d) Bản sao giấy khai sinh.

đ) Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập) đối với trường hợp chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác.

e) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

g) Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở), giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển từ tỉnh, thành phố khác).

h) Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

i) Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.

k) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

- Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định (Riêng đối với học sinh trường PTDTNT Bắc Kạn Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường).

- Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở giáo dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

 Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính

Lệ phí:
Thời gian:

Trong ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Địa điểm tiếp nhận:

- Trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ.

- Từ tỉnh thành phố khác: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 4 phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn

Biểu mẫu đính kèm:
Không có