Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
Lĩnh vực:
Kết quả:
Đối tượng áp dụng:

Thương nhân

Hồ sơ cần thiết:

Thành phần hồ sơ: Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trìnhkhuyến mại theo mẫu quy định.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

Trình tự thực hiện:

- Thương nhân trước gửi thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại.

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân.

- Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thương nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cách thức thực hiện:

- Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

- Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

- Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và dấu đến địa chỉ đã được các Sở Công Thương công bố;

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

Lệ phí:
Thời gian:
Căn cứ pháp lý:

 Luật Thương mại

Nghị định số 81/2018/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Địa điểm tiếp nhận:

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Biểu mẫu đính kèm: