Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
Lĩnh vực:
Kết quả:

Giấy chứng sinh

Đối tượng áp dụng:

Cha mẹ đẻ của trẻ (Bên nhờ mang thai hộ) hoặc Bên mang thai hộ

Hồ sơ cần thiết:

+ Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015.

+ Bản thỏa thuận (bản sao có chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu) về mang thai hộ về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa Vợ chồng bên nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình:

+ Bước 1: Bên cha mẹ đẻ (nhờ mang thai hộ) hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Hồ sơ cho cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra:

+ Bước 2: Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày nghỉ, lễ, tết (buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; chiều từ 13h30’ đến 16h30’).

Lệ phí:
Thời gian:

Trước khi trẻ xuất viện

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014.

+ Luật Hộ tịch năm 2014.

+ Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

+ Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

Địa điểm tiếp nhận:

Cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi và mang thai hộ

Biểu mẫu đính kèm: