Nội dung chi tiết thủ tục
Tên thủ tục:
Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng
Lĩnh vực:
Kết quả:

Không có

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

+ Đơn đề nghị chuyển tiếp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lụcban hành kèm theo Nghị địnhsố 90/2016/NĐ-CP.

+ Bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thếtheo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

+ Bước 1: Người bệnh nộp đơn chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định cho người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người bệnh đang điều trị;

+ Bước 2: Người đứng đầu cơ sở điều trị có trách nhiệm lập bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là bản tóm tắt bệnh án) theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP để cấp cho người bệnh khi người bệnh chuyển đi;

+ Bước 3: Người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người bệnh chuyển đến có trách nhiệm tiếp nhận điều trị cho người bệnh. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày nghỉ, lễ, tết (buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; chiều từ 13h30’ đến 16h30’).

Lệ phí:

Không quy định lệ phí

Thời gian:

Ngay sau khi nhận được hồ sơ

Căn cứ pháp lý:

+ Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

+ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Địa điểm tiếp nhận:

Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Biểu mẫu đính kèm: